pár slov o mě...

Mgr. Juraj Raninec, 48 let, místostarosta města Česká Lípa

Narodil jsem se jako první ze tří dětí, harmonické manželství mých rodičů je pro mě dodnes vzorem. Vážím si jich a jsem jim vděčný za to, jak mě vychovali. V roce 1988 jsem během základní vojenské služby v Kašperských Horách na Šumavě potkal dívku z České Lípy, která tam byla na prázdninách. Za Radanou jsem se v roce 1991 do České Lípy přestěhoval a v roce 2003 se nám narodila dcera Jana.

V letech 1986 až 2002 jsem byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru. Vždy mě velmi zajímalo právo, a proto jsem ho postupně na dvou právnických fakultách vystudoval. Své právnické vzdělání jsem plně uplatnil v době, kdy jsem byl asistentem senátora MUDr. Karla Tejnory (2003 - 2006) a poté jako poslanec Parlamentu ČR (2006 - 2010). Jako poslanec Parlamentu jsem pracoval ve výborech pro obranu a bezpečnost a v komisi pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. V roce 2014 jsem byl zvolen místostarostou města Česká Lípa, do mé kompetence patří rozvoj města a investice a technická správa majetku.

V případě, že budu zvolen krajským zastupitelem, využiji své právnické a profesní zkušenosti a budu se snažit prosadit zejména, aby Českolipská nemocnice, která je krajským zařízením, byla pro nové vedení Libereckého kraje stejně důležitá jako Liberecká nemocnice a aby do oprav Českolipské nemocnice a jejího vybavení bylo investováno dostatek finančních prostředků. Chci, aby Českolipská nemocnice svým moderním vybavením a kvalitou poskytované péče byla atraktivní jak pro její zaměstnance, tak pro pacienty z našeho okresu. Dále se budu snažit o zlepšení stavu krajských komunikací, aby silnice v našem okrese nebyly plné děr a výmolů. Budu podporovat kvalitní dopravní obslužnost pro ty, kteří využívají veřejnou dopravu.

Ve svém volném čase rád chodím s manželkou, dcerou a naším psem na procházky i delší výlety, mám rád teplé moře a šnorchlování, lyžování a cykloturistiku.