o mé práci na radnici...

V listopadu 2014 jsem byl zvolen místostarostou města Česká Lípa. Do mé kompetence patří rozvoj města, majetek a investice, technická správa majetku a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa a Dobranov.